Akce - 2009

Chátrající stavby v obci - Rekonstrukce RD č.p. 9 - posouzení nejhoršího stavu v roce 2004 a nyní jeho postupná rekonstrukce, včetně úpravy okolí
Chátrající stavby v obci - Havarijní stav č.p. 7 včetně zborcení zdiva 03/2009
Úprava rozebrání tarásku okolo kaple – zbudování nových základů, odvodnění, urovnání okolního terénu včetně úpravy veřejného prostranství a okolí z akce POVV Kraje Vysočina. Foto – stávající stav
Oprava kapličky na st. parcele č. 44 na základě závazného stanoviska Mě Ú odboru rozvoje a územního plánování ve Žďáře nad Sázavou podle z.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - vydaný souhlas – ohlášení udržovacích prací – ze dne 24.2.2009 pod č.j. SU/334/09ŠU-2-Souh. Foto – stávající stav
Oprava kamenného kříže - restaurátorský záměr k opravě kamenného kříže s korpusem Krista v k.ú. Rosička zpracoval a zajistí – Martin Kovařík akad. sochař a restaurátor - vydané závazné stanovisko k opravě kříže ze dne 29.1.2009 – podle z.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči – Mě Ú odbor rozvoje a úz. plánování ve Žďáře nad Sázavou. Souhlas – ohlášení udržovacích prací – ze dne 24.2.2009 pod č.j. SU/333/09/ŠU-2-Souh – MěÚ odbor stavební Žďár nad Sázavou - realizace – je závislá na základě finančních prostředků. Foto - stávající stav
Kliknutím na náhled se otevře okno s fotografií v původní velikosti.
Obecní úřad Rosička
Starosta: Gabriela Filipi
Adresa: Obec Rosička, čp. 20
592 12 Nížkov
Telefon: +420 561 202 081
+420 561 202 196
Mobil: +420 605 212 929
E-mail: ou.rosicka@seznam.cz
Web: www.obec-rosicka.cz
IČO: 00374458
Úřední hodiny
První středa v měsíci
17:00 - 18:00
Případně kdykoliv po domluvě
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
Obec Rosička > Web Rosička 2008 - 2020