A R CH I V
Název Vyvěšeno Sejmout
ROK 2020
Uzavírka silnice Nové Veselí-Matějov-Rosička 30.07.2020 15.08.2020
Vyhláška MZe - opatření obecné povahy 30.07.2020 15.08.2020
Vyhláška Finančního úřadu - daň z nemovitostí 24.04.2020 27.05.2020
E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el.energie 26.04.2020 14.05.2020
Krajský úřad - Změna ternínu: územní rozvoj 17.04.2020 03.05.2020
Kraj Vysočina - Období déle trvajícího sucha 08.04.2020 25.04.2020
Nařízení Kraje - Zabezpečení PO v době sucha 08.04.2020 25.04.2020
Ministerstvo zemědělství - Opatření kůrovcové kalamity 04.04.2020 21.04.2020
Krajský úřad - Územní rozvoj kraje Vysočina 04.04.2020 21.04.2020
Agentura ochrany přírody ČR - Výjimka ze zákazu 04.04.2020 21.04.2020
Obec Rosička - Vybírání poplatků na rok 2020 23.02.2020 10.03.2020
Kraj Vysočina - Veřejná doprava Vysočiny (VDV) 14.02.2020 02.03.2020
Veřejná vyhláška - úprava provozu 05.02.2020 22.02.2020
Agentura ochrany přírody ČR - Veřejná vyhláška 03.02.2020 20.02.2020
Upozornění - předcházení a bránění vývoji kůr.kalamity 20.01.2020 05.02.2020
Přístup k informacím za rok 2019 27.12.2019 31.01.2020
Vyhláška obce č.01/2019 - poplatek komunální odpad 30.12.2019 16.01.2020
Vyhláška obce č.02/2019 - poplatek ze psů 30.12.2019 16.01.2020
Vyhláška obce č.03/2019 - poplatek ze vstupného 30.12.2019 16.01.2020
Vyhláška obce č.04/2019 - poplatek za užívání VP 30.12.2019 16.01.2020
Vyhláška obce č.05/2019 - poplatek z pobytu 30.12.2019 16.01.2020
Rozhodnutí - výjimka dle z.o ochraně přírody 22.12.2019 07.01.2020
ROK 2019
Plán zasedání zastupitelstva 2019 01.01.2019 31.12.2019
Vyhláška MZe - Opatření obecné povahy 11.12.2019 27.12.2019
Vyhláška - Usnesení o zastavení řízení 09.12.2019 25.12.2019
Vyhláška - Lesní hospodářské osnovy pro vlastníky lesa 07.11.2019 23.11.2019
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o odvolání 21.10.2019 06.11.2019
Vyhláška - Výměna elektrického vedení 26.09.2019 13.10.2019
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška 02.09.2019 02.10.2019
Vyhláška - výzva k vyjádření k odvolání 22.08.2019 07.09.2019
- příloha: odvolání ze dne 6.8.2019 22.08.2019 07.09.2019
- příloha: doplnění odvolání a odůvodnění ze dne 16.8.2019 22.08.2019 07.09.2019
Záměr k pronájmu nebytových prostor 20.08.2019 04.09.2019
Kraj Vysočina - Vyhláška k územnímu rozvoji 12.08.2019 27.08.2019
Kraj Vysočina - výměna el.vedení 12.08.2019 27.08.2019
Výzva zemědělsky hospodařícím subjektům 12.08.2019 27.08.2019
Průzkum internetu v domácnostech ČR 07.08.2019 22.08.2019
Výzva a upozornění vodoprávního úřadu 07.08.2019 22.08.2019
Vyhláška - rozhodnutí o omezení veřejného přístupu 24.07.2019 09.08.2019
Vyhláška CHKO - opatření ke kůrovcové kalamitě 09.07.2019 25.07.2019
Vyhláška MěÚ Žďár nad Sázavou - omezení přístupu 17.06.2019 03.07.2019
Lesy ČR - Výzva vlastníkům lesa 11.06.2019 27.06.2019
Vyhláška CHKO - zpracování kůrovcové kalamity 17.05.2019 02.06.2019
Vyhláška Ministerstva zemědělství (vlastníci lesa) 08.04.2019 24.04.2019
Vyhláška města Polná - územní řízení 19.03.2019 03.04.2019
Vyhláška Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 15.03.2019 01.04.2019
Přístup k informacím 2018 28.12.2018 31.01.2019
Veřejná vyhláška 14.12.2018 29.01.2019
ROK 2018
Optický kabel 25.10.2018 19.12.2018
Usnesení č.01 11.11.2014 31.10.2018
Usnesení č.02 30.12.2014 31.10.2018
Usnesení č.03 05.02.2015 31.10.2018
Usnesení č.04 02.05.2015 31.10.2018
Usnesení č.05 25.06.2015 31.10.2018
Usnesení č.06 10.09.2015 31.10.2018
Usnesení č.07 11.11.2015 31.10.2018
Usnesení č.08 30.12.2015 31.10.2018
Usnesení č.09 07.02.2016 31.10.2018
Usnesení č.10 05.05.2016 31.10.2018
Usnesení č.11 29.07.2016 31.10.2018
Usnesení č.12 09.09.2016 31.10.2018
Usnesení č.13 11.11.2016 31.10.2018
Usnesení č.14 29.12.2016 31.10.2018
Usnesení č.15 23.02.2017 31.10.2018
Usnesení č.16 18.05.2017 31.10.2018
Usnesení č.17 27.07.2017 31.10.2018
Usnesení č.18 19.10.2017 31.10.2018
Usnesení č.19 28.12.2017 31.10.2018
Usnesení č.20 08.03.2018 31.10.2018
Usnesení č.21 25.05.2018 31.10.2018
Usnesení č.22 16.08.2018 31.10.2018
Veřejná vyhláška 04.07.2018 17.08.2018
Záměr - lípa 16.08.2018 11.09.2018
Oznámení o vydání opatření obecné povahy 02.05.2018 18.05.2018
Přístup k informacím 2017 - výroční zpráva 03.01.2018 31.01.2018
Doba a místo konání volby prezidenta ČR - 2.kolo 18.01.2018 29.01.2018
Doba a místo konání volby prezidenta ČR - 1.kolo 28.12.2017 13.01.2018
Volba prezidenta - 2018 28.11.2017 13.01.2018
ROK 2017
Plán zasedání zastupitelstva na rok 2017 01.02.2017 31.12.2017
Záměr prodej pozemků - Stáj 27.12.2017 15.01.2018
Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Rosička v uplynulém období 22.05.2017 23.06.2017
Záměr - Jarošovi 1/2 18.05.2017 21.07.2017
Záměr - Jarošovi 2/2 18.05.2017 21.07.2017
Záměr - Nížkov 1/2 18.05.2017 21.07.2017
Záměr - Nížkov 2/2 18.05.2017 21.07.2017
Záměr - Jaroš - usedlost 1/2 18.05.2017 21.07.2017
Záměr - Jaroš - usedlost 2/2 18.05.2017 21.07.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání 04.04.2017 16.05.2017
Svazek obecních lesů Přibyslav - závěrečný účet 2015 08.03.2017 23.03.2017
Svazek obecních lesů Přibyslav - přezkoumání hospodaření 2015 08.03.2017 23.03.2017
Svazek obecních lesů Přibyslav - rozpočtový výhled 2017-2020 08.03.2017 23.03.2017
Svazek obecních lesů Přibyslav - rozpočet na rok 2017 08.03.2017 23.03.2017
Přístup k informacím 2016 - výroční zpráva 02.01.2017 31.01.2017
ROK 2016
Záměr obce 11.12.2016 28.12.2016
Plán zasedání zastupitelstva na rok 2016 29.12.2015 31.12.2017
Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.2 zásad územního rozvoje kraje Vysočina 04.10.2016 19.10.2016
Rozpočet 2016 - příjmy 15.12.2015 12.12.2016
Rozpočet 2016 - výdaje 15.12.2015 12.12.2016
Směnná smlouva Dobroutov - Kraj Vysočina 25.05.2016 30.06.2016
Dělení parcely - souhlas vlastníka 25.05.2016 30.06.2016
Záměr směny pozemků 25.05.2016 30.06.2016
Záměr obce - souhlas vlastníka 25.05.2016 30.06.2016
Aktualizace č.2 - Zásad úz. rozvoje Kraje Vysočina 16.05.2016 22.06.2016
Účetní uzávěrka 2016 14.03.2016 30.03.2016
Zpráva VPH 14.03.2016 30.03.2016
Závěrečný účet za rok 2015 14.03.2016 30.03.2016
Přístup k informacím - výroční zpráva 02.01.2016 02.02.2016
Vyhláška - Územní rozvoj Kraje Vysočina 21.01.2016 08.02.2016
Vyhláška - Odpady 27.12.2015 31.01.2016
ROK 2015
Plán rozpočtu obce Rosička na rok 2015 - příjmy 08.12.2014 31.12.2015
Plán rozpočtu obce Rosička na rok 2015 - výdaje 08.12.2014 31.12.2015
Záměr obce Rosička 29.04.2015 15.05.2015
Příloha účetní závěrky k 31.12.2014 16.03.2015 29.04.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rosička 16.03.2015 29.04.2015
Závěrečný účet obce Rosička za rok 2014 (v Kč) 16.03.2015 29.04.2015
Závěrečný účet obce Rosička za rok 2014 16.03.2015 29.04.2015
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK 04.04.2015 30.06.2015
Přístup k informacím 02.01.2015 31.01.2015
Poplatky pro rok 2015 29.12.2014 14.01.2015
Smlouva na sběr kovového odpadu od občanů 30.12.2014 31.01.2015
Vyhláška 02/2015 - požární řád obce 30.12.2014 16.01.2015
Vyhláška 01/2015 - odpady 30.12.2014 16.01.2015
ROK 2014
Plán zasedání zastupitelstva na rok 2014 03.01.2014 31.12.2014
Usnesení č.31 16.01.2014 31.12.2014
Usnesení č.32 13.02.2014 31.12.2014
Usnesení č.33 19.03.2014 31.12.2014
Usnesení č.34 18.05.2014 31.12.2014
Usnesení č.35 12.06.2014 31.12.2014
Usnesení č.36 29.07.2014 31.12.2014
Usnesení č.37 11.09.2014 31.12.2014
Usnesení č.38 09.10.2014 31.12.2014
Výhled financování obce Rosička na rok 2012-2014 08.12.2011 31.12.2014
Posuzování vlivů na životní prostředí 14.07.2014 04.08.2014
Závěrečný účet za rok 2013 (2) 22.04.2014 07.05.2014
Závěrečný účet za rok 2013 (1) 28.02.2014 19.03.2014
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013 28.02.2014 19.03.2014
Závěrečný účet Obce Rosička za rok 2013 28.02.2014 19.03.2014
Opis schváleného rozpočtu 04.03.2014 19.03.2014
Poplatky pro rok 2014 03.01.2014 15.01.2014
Přístup k informacím - výroční zpráva 2013 03.01.2014 17.01.2014
ROK 2013
Zpráva o uplatňování územního plánu (vloženo 28.02.2013)
Oznámení o projednání návrhu (vloženo 28.02.2013)
Plán rozpočtu Obce Rosička na rok 2013 05.12.2012 31.12.2013
Usnesení č.30 27.12.2013 31.12.2013
Usnesení č.29 12.12.2013 31.12.2013
Usnesení č.28 07.11.2013 31.12.2013
Usnesení č.27 12.09.2013 31.12.2013
Usnesení č.26 12.06.2013 31.12.2013
Usnesení č.25 14.03.2013 31.12.2013
Usnesení č.24 07.02.2013 31.12.2013
Usnesení č.23 10.01.2013 31.12.2013
Plán zasedání zastupitelstva na rok 2013 28.11.2012 31.12.2013
Výhled financování obce na rok 2013-2016 07.11.2013 30.11.2013
Plán rozpočtu obce 2014 07.11.2013 30.11.2013
Vyhláška o místních poplatcích 12.06.2013 28.06.2013
Vyhláška o místních poplatcích - příloha 12.06.2013 28.06.2013
Pozvánka členům honebního společenstva 25.02.2013 12.03.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 18.02.2013 12.03.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - příloha 18.02.2013 12.03.2013
Závěrečný účet za rok 2012 18.02.2013 12.03.2013
Závěrečný účet za rok 2012 - opis 18.02.2013 12.03.2013
Přístup k informacím 28.12.2012 13.01.2013
Grafická část
N1 Výkres základního členění území (vloženo 03.05.2009)
N2 Hlavní výkres (vloženo 03.05.2009)
N3 Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace (vloženo 03.05.2009)
O1 Koordinační výkres (vloženo 03.05.2009)
O2 Širší vztahy (vloženo 03.05.2009)
O3 Předpokládaný zábor půdního fondu (vloženo 03.05.2009)
O4 Dopravní řešení (vloženo 03.05.2009)
O5 Zásobování vodou, kanalizace (vloženo 03.05.2009)
O6 Energetika, elektronické komunikace (vloženo 03.05.2009)
Příloha 4 - Ochrané pásmo SŽV (vloženo 03.05.2009)
Územní plán Rosička - Návrh + odůvodnění (vloženo 03.05.2009)
ROK 2012
Usnesení č.22 28.12.2012 31.12.2012
Usnesení č.21 05.12.2012 31.12.2012
Usnesení č.20 08.11.2012 31.12.2012
Usnesení č.19 06.09.2012 31.12.2012
Usnesení č.18 07.06.2012 31.12.2012
Usnesení č.17 12.04.2012 31.12.2012
Usnesení č.16 08.03.2012 31.12.2012
Usnesení č.15 01.02.2012 31.12.2012
Usnesení č.14 05.01.2012 31.12.2012
Usnesení č.13 30.12.2011 31.12.2012
Vyhláška - odpady 08.11.2012 26.11.2012
Plán rozpočtu Obce Rosička na rok 2012 08.12.2011 31.12.2012
Územní rozhodnutí o umístění stavby - vodovod 26.09.2012 12.10.2012
Vydání aktualizace č.1 zásad územního rozvoje kraje Vysočina 11.10.2012 27.10.2012
O zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 22.08.2012 07.09.2012
O zahájení územního řízení o umístění stavby - Vodovod Rosička 19.06.2012 20.07.2012
Přístup k informacím 31.12.2011 31.01.2012
Zahájení řízení o aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 12.04.2012 27.04.2012
Přezkum hospodaření za rok 2011 07.02.2012 24.02.2012
Závěrečný účet za rok 2011 07.02.2012 24.02.2012
Výpis zůstatku KB za rok 2011 07.02.2012 24.02.2012
Hospodaření obce 1/2 07.02.2012 24.02.2012
Hospodaření obce 2/2 07.02.2012 24.02.2012
ROK 2011
Usnesení č.12 08.12.2011 31.12.2011
Usnesení č.11 11.11.2011 31.12.2011
Usnesení č.10 06.10.2011 31.12.2011
Usnesení č.09 07.09.2011 31.12.2011
Usnesení č.08 02.06.2011 31.12.2011
Usnesení č.07 05.05.2011 31.12.2011
Usnesení č.06 06.04.2011 31.12.2011
Usnesení č.05 03.03.2011 31.12.2011
Usnesení č.04 20.01.2011 31.12.2011
Usnesení č.03 01.01.2011 31.12.2011
Usnesení č.02 11.11.2010 31.12.2011
Usnesení č.01 - Ustavující zastupitelstvo 11.11.2010 31.12.2011
Vnitřní směrnice - Odepisování dlouhodobého majetku 07.12.2011 28.12.2011
Vnitřní směrnice pro provedení inventarizace 07.12.2011 28.12.2011
Prodej, záměna pozemku - Jarošovi 04.11.2011 28.11.2011
Opis rozpočtových opatření 11.11.2011 28.11.2011
Opis rozpočtových opatření 06.10.2011 22.10.2011
Zahájení řízení a nařízení ústního jednání 15.04.2011 31.07.2011
Opis rozpočtových opatření 02.06.2011 20.06.2011
Opis rozpočtových opatření 18.04.2011 03.05.2011
Opis rozpočtových opatření 18.04.2011 03.05.2011
Opis rozpočtových opatření 18.04.2011 03.05.2011
Opis rozpočtových opatření 07.04.2011 22.04.2011
Návrh plánu péče o CHKO Žďárské vrchy 16.03.2011 06.04.2011
Inventarizace majetku 20.01.2011 02.03.2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 08.02.2011 25.02.2011
Souhlas s VPS 28.01.2011 14.02.2011
Výpis účtu k 31.12.2010 24.01.2011 10.02.2011
Opis rozpočtových opatření 24.01.2011 10.02.2011
Závěrečný účet za rok 2010 24.01.2011 10.02.2011
Přístup k informacím 01.01.2010 31.01.2011
Oznámení o poplatcích 30.12.2010 20.01.2011
Vyhláška - Vorálek 23.12.2010 08.01.2011
ROK 2010
Turistická známka 09.09.2010 31.12.2010
Usnesení č.43 14.10.2010 31.12.2010
Usnesení č.42 09.09.2010 31.12.2010
Usnesení č.41 30.07.2010 31.12.2010
Usnesení č.40 11.06.2010 31.12.2010
Usnesení č.39 07.04.2010 31.12.2010
Usnesení č.38 17.02.2010 31.12.2010
Usnesení č.37 16.01.2010 31.12.2010
Opis rozpočtových opatření 13.12.2010 29.12.2010
Plán rozpočtu Obce Rosička na rok 2011 08.12.2010 27.12.2010
Vyhláška o místních poplatcích 08.12.2010 27.12.2010
Oznámení o zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení 23.11.2010 09.12.2010
Opis rozpočtových opatření 12.11.2010 30.11.2010
Oznámení o místě uložení - p. Šťastný 12.11.2010 29.11.2010
Upozornění vlastníkům pozemků či uživatelům nemovitostí (pozemků) - 1. 09.09.2010 16.11.2010
Upozornění vlastníkům pozemků či uživatelům nemovitostí (pozemků) - 2. 09.09.2010 16.11.2010
Volby - Výsledky voleb 16.10.2010 31.10.2010
Upozornění na změnu vývozu komunálního odpadu 06.10.2010 30.10.2010
Opis rozpočtových opatření 06.10.2010 30.10.2010
Oznámení o místě uložení - p. Šťastný 08.10.2010 24.10.2010
Geometrický plán - p. Sobotka Lad. 08.10.2010 24.10.2010
Volby - Seznam platných kandidátů do voleb zastupitelstva obce Rosička 22.09.2010 20.10.2010
Volby - Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva 10.06.2010 20.10.2010
Volby - Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích 10.06.2010 20.10.2010
Záměr obce prodat nemovitost 09.09.2010 08.10.2010
Žádost o provedení vypořádání pozemků 09.09.2010 08.10.2010
Žádost o koupi pozemku - p. Tecl 09.09.2010 08.10.2010
Předběžné projednání žádosti manželů Jarošových ve věci zřízení věcného břemene 09.09.2010 08.10.2010
Žádost o koupi pozemku - Němcovi 05.09.2010 08.10.2010
Opis rozpočtových opatření 28.7.2010 20.8.2010
Oznámení o místě uložení - p. Šťastný 30.07.2010 16.08.2010
Opis rozpočtových opatření 9.6.2010 1.7.2010
Svazek obecních lesů Přibyslav 17.05.2010 02.06.2010
Oznámení o místě uložení - Šťastný Fr. 05.05.2010 21.05.2010
Rozhodnutí 07.04.2010 22.04.2010
Usnesení o ustanovení opatrovníka 26.03.2010 12.04.2010
Oznámení o uložení písemnosti 26.03.2010 12.04.2010
Výzva účastníkům řízení 26.03.2010 01.04.2010
Oznámení o místě uložení 10.03.2010 25.03.2010
Doručení písemnosti 09.03.2010 24.03.2010
Oznámení o zahájení správního řízení 09.03.2010 24.03.2010
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 06.02.2010 24.02.2010
Závěrečný účet obce Rosička za rok 2009 06.02.2010 24.02.2010
Závěrečný účet obce Rosička za rok 2009 06.02.2010 24.02.2010
Oznámení o místě uložení 14.01.2010 30.01.2010
Daň z nemovitostí na rok 2010 22.12.2009 30.01.2010
Přístup k informacím 22.12.2009 30.01.2010
Oznámení o výběru poplatků 22.12.2009 30.01.2010
Profil účtu 02.01.2010 18.01.2010
Obecní úřad Rosička
Starosta: Gabriela Filipi
Adresa: Obec Rosička, čp. 20
592 12 Nížkov
Telefon: +420 561 202 081
+420 561 202 196
Mobil: +420 605 212 929
E-mail: ou.rosicka@seznam.cz
Web: www.obec-rosicka.cz
IČO: 00374458
Úřední hodiny
První středa v měsíci
17:00 - 18:00
Případně kdykoliv po domluvě
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
Obec Rosička > Web Rosička 2008 - 2020