Památky a zajímavosti okolí Rosičky:
Hraniční kámen: U silnice od Sázavy do Matějova v místech kde u Rosičky odbočuje cesta na Českou Mez stojí hraniční kámen, který označuje hranici Čech a Moravy. Souběžně s bývalou zemskou hranicí prochází krajinou čára evropského rozvodí mezi Severním a Černým mořem.

Rozhledna: Jižně od obce se nachází kopec Rosička (645m n. m.), který je druhým největším bodem území mikroregionu. Na vrcholu tohoto zalesněného kopce byl v roce 2001 postaven telekomunikační stožár, v jehož spodní části se nachází vyhlídková plošina ve výšce 24 metrů nad terénem. Na ní lze vystoupat po venkovním točitém schodišti a umožní nám pohled na poměrně velké území Českomoravské vrchoviny. Rozhledna je součástí dálkové Posázavské cyklotrasy č. 19 i místního vycházkového okruhu a je u ní zbudováno odpočívadlo pro turisty. Od silnice je vzdálená cca 200m a až přímo pod rozhlednu se lze dostat na kole nebo pěšky.

Babín (580m): Rybník Babín a Matějovský rybník jsou přírodní rezervací s ochranou bahenního rašeliniště, rostlinstva, živočišstva a vodního ptactva. Území je zpřístupněno naučnou stezkou v délce 5,5 km, začínající na hrázi Babína. Do roku 1970 zde probíhala těžba rašeliny.

Česká Mez (573m): Dřívější název osady byl Čechomez – lidově Babín. Původní osídlení v pol. 14. st. Obec patřila ke klášteru. Stála na historické hranici Čech a Moravy. Kaplička z r. 1906. Dnes se zde nachází 17 usedlostí.
Obecní úřad Rosička
Starosta: Gabriela Filipi
Adresa: Obec Rosička, čp. 20
592 12 Nížkov
Telefon: +420 561 202 081
+420 561 202 196
Mobil: +420 605 212 929
E-mail: ou.rosicka@seznam.cz
Web: www.obec-rosicka.cz
IČO: 00374458
Úřední hodiny
První středa v měsíci
17:00 - 18:00
Případně kdykoliv po domluvě
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
Obec Rosička > Web Rosička 2008 - 2020