Sbor dobrovolných hasičů

První písemné zprávy o sboru dobrovolných hasičů v Rosičce jsou zaznamenány až od roku 1962, kdy byl předsedou Poul František, velitelem Němec Oldřich, jednatel Poul Bohuslav a ref. prevence Hošek František. Celkem bylo 14 členů. Z vybavení vlastnil sbor stříkačku PPS 8 až do roku 1987, kdy obdržel nový stroj PPS 12, která slouží dodnes. Členská základna se od roku 1962 pohybovala od 14 až do 26 členů v roce 1995.
Činnost je zaměřena na úsek prevence, soutěže požárních družstev, pořádání výletů. V roce 1986 byla zahájena přestavba budovy hasičské zbrojnice, která byla v roce 1987 dokončena spolu s budovou OÚ a předána do užívání v hodnotě díla 400 tisíc Kč. Od roku 1987 se pravidelně zúčastňujeme jedním družstvem sportovní soutěže požárních družstev v rámci okrsku Velká Losenice. Každoročně je odpracována řada brigádnických hodin na zvelebování obce, budování kanalizace, veřejného osvětlení, vybudování sportovního hřiště, byla organizována výpomoc při dokončování stavebních prací na kulturním domě v Sázavě, různé opravy v základní škole Sázava.
Sbor SDH si vede svoji kroniku. V roce 1998 k 1. červnu měla členská základna 21 členů, z toho 18 mužů a 3 ženy. Sbor SDH se zúčastňuje jako spoluorganizátor oslav otevření rozhledny na kopci „Rosička“, různých soutěží např. „O pohár starosty obce Sázavy“, okrskových soutěží apod.. V roce 2007 byl zajištěn nákup 7 ks pracovních stejnokrojů PS II, včetně čepic a šlí ve finančním nákladu 11621,- Kč. V roce 2008 zajištěn nákup 5 vycházkových stejnokrojů, který se skládá: sako pánské, kalhoty, košile modrá, brigadýrka, vázanka tmavá se znakem ve finančním nákladu …. 20170,50 Kč. Sbor SDH má ke dni 30. 6. 2008 celkem 14 členů. Ve vyšších volených funkcích PO působí v okrsku Velká Losenice předseda Jan Poul, Rosička 16. Za svoji dobrovolnou práci bylo oceněno několik členů medailí „Za příkladnou práci“. Práci sboru SDH je velmi dobře hodnocena občany a přejí si, aby i nadále byla jejich činnost aktivní jako dosud. Příkladným vedením sboru SDH je předseda Jan Poul a velitel Oldřich Němec, kteří celý sbor aktivně udržují v činnosti a za to jim patří „dík“.

Prodrobnější informace naleznete v tomto dokumentu.

Video o svěcení hasičského praporu - zde

PRAPOR - SDH Rosička
Obecní úřad Rosička
Starosta: Gabriela Filipi
Adresa: Obec Rosička, čp. 20
592 12 Nížkov
Telefon: +420 561 202 081
+420 561 202 196
Mobil: +420 605 212 929
E-mail: ou.rosicka@seznam.cz
Web: www.obec-rosicka.cz
IČO: 00374458
Úřední hodiny
První středa v měsíci
17:00 - 18:00
Případně kdykoliv po domluvě
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
Obec Rosička > Web Rosička 2008 - 2020